ELECTRONICS MART IND LTDELECTRONICS MART IND LTDELECTRONICS MART IND LTD

ELECTRONICS MART IND LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

EMIL nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu ELECTRONICS MART IND LTD

Doanh thu của ELECTRONICS MART IND LTD trong năm ngoái lên tới 54.46 B INR, phần lớn trong số đó — 50.90 B INR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Consumer Electronics and Durables, năm trước mang lại 40.62 B INR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Ấn Độ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại ELECTRONICS MART IND LTD 54.46 B INR, và năm trước đó — 43.49 B INR.

Theo nguồn
Theo quốc gia