FOCE INDIA LTDFOCE INDIA LTDFOCE INDIA LTD

FOCE INDIA LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

FOCE nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính FOCE INDIA LTD, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của FOCE trong nửa năm trước là 259.08 M INR, cao hơn 71.22% so với nửa năm trước. Thu nhập ròng của H1 23 là 51.73 M INR.

‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: INR
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY