FOCE INDIA LTDFOCE INDIA LTDFOCE INDIA LTD

FOCE INDIA LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

FOCE nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu FOCE INDIA LTD

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Ấn Độ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại FOCE INDIA LTD 577.08 M INR, và năm trước đó — 1.87 B INR.

Theo nguồn
Theo quốc gia