GANESHA ECOSPHERE

GANECOS NSE
GANECOS
GANESHA ECOSPHERE NSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

GANECOS báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của GANESHA ECOSPHERE với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của GANECOS là 10.922B. EPS TTM của công ty là 16.92, lợi tức cổ tức là 0.40%, và P/E là 29.55.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền