GREENPANEL INDUSTRIES LTDGREENPANEL INDUSTRIES LTDGREENPANEL INDUSTRIES LTD

GREENPANEL INDUSTRIES LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

GREENPANEL nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu GREENPANEL INDUSTRIES LTD

Doanh thu của GREENPANEL INDUSTRIES LTD trong năm ngoái lên tới 17.83 B INR, phần lớn trong số đó — 15.35 B INR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Medium Density Fibre Boards and Allied Products, năm trước mang lại 13.69 B INR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Ấn Độ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại GREENPANEL INDUSTRIES LTD 15.35 B INR, và năm trước đó — 13.92 B INR.

Theo nguồn
Theo quốc gia