HINDUSTAN AERONAUTHINDUSTAN AERONAUTHINDUSTAN AERONAUT

HINDUSTAN AERONAUT

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

HAL nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu HINDUSTAN AERONAUT

Doanh thu của HINDUSTAN AERONAUT trong năm ngoái lên tới 269.27 B INR, phần lớn trong số đó — 137.03 B INR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Repair & Overhaul, năm trước mang lại 122.31 B INR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Ấn Độ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại HINDUSTAN AERONAUT 269.27 B INR, và năm trước đó — 246.20 B INR.

Theo nguồn
Theo quốc gia