HIL LTDHIL LTDHIL LTD

HIL LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

HIL nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu HIL LTD

Doanh thu của HIL LTD trong năm ngoái lên tới 34.79 B INR, phần lớn trong số đó — 13.24 B INR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Flooring, năm trước mang lại 15.49 B INR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Ấn Độ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại HIL LTD 21.39 B INR, và năm trước đó — 19.51 B INR.

Theo nguồn
Theo quốc gia