HINDUSTAN ZINC

HINDZINCNSE
HINDZINC
HINDUSTAN ZINCNSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

HINDZINC nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của HINDUSTAN ZINC với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của HINDZINC là 1.45T INR. EPS TTM của công ty là 25.69 INR, tỷ suất cổ tức là 0.00% và P/E là 13.38.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu