ICICI BANK

ICICIBANK NSE
ICICIBANK
ICICI BANK NSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính ICICIBANK

Tóm tắt tài chính của ICICI BANK với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của ICICIBANK là 5.566T INR. EPS TTM của công ty là 32.13 INR, tỷ suất cổ tức là 0.25% và P/E là 25.49. Ngày thu nhập tiếp theo của ICICI BANK là 9 Tháng 5, ước tính là 9.55 INR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền