JINDAL STEEL & PWR
JINDALSTEL NSE

JINDALSTEL
JINDAL STEEL & PWR NSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của JINDAL STEEL & PWR với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của JINDALSTEL là 402.957B. EPS TTM của công ty là 46.44, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 8.51. Ngày thu nhập tiếp theo JINDAL STEEL & PWR là 18 Tháng 11, ước tính là 19.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền