JSW STEEL LTD

JSWSTEELNSE
JSWSTEEL
JSW STEEL LTDNSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

JSWSTEEL nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của JSW STEEL LTD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của JSWSTEEL là 1.755T INR. EPS TTM của công ty là 31.58 INR, tỷ suất cổ tức là 2.39% và P/E là 23.11. Ngày thu nhập tiếp theo của JSW STEEL LTD là 1 Tháng 2, ước tính là 8.33 INR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu