MAITHAN ALLOYS LTD

MAITHANALLNSE
MAITHANALL
MAITHAN ALLOYS LTDNSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

MAITHANALL nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của MAITHAN ALLOYS LTD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của MAITHANALL là 31.596B INR. EPS TTM của công ty là 298.92 INR, tỷ suất cổ tức là 0.55% và P/E là 3.63.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu