RALLIS INDIA LTD

RALLIS NSE
RALLIS
RALLIS INDIA LTD NSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

RALLIS nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của RALLIS INDIA LTD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của RALLIS là 43.804B INR. EPS TTM của công ty là 7.68 INR, tỷ suất cổ tức là 1.33% và P/E là 29.47.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu