STEEL AUTHOR INDIA

SAILNSE
SAIL
STEEL AUTHOR INDIANSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

SAIL nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của STEEL AUTHOR INDIA với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của SAIL là 367.372B INR. EPS TTM của công ty là 10.85 INR, tỷ suất cổ tức là 9.84% và P/E là 8.20. Ngày thu nhập tiếp theo của STEEL AUTHOR INDIA là 9 Tháng 2, ước tính là 2.78 INR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu