SOMANY CERAMICS LD
SOMANYCERA NSE

SOMANYCERA
SOMANY CERAMICS LD NSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của SOMANY CERAMICS LD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của SOMANYCERA là 29.138B. EPS TTM của công ty là 19.86, lợi tức cổ tức là 0.35%, và P/E là 34.46.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền