STRIDES PHARMA SCI

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

STAR nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu STRIDES PHARMA SCI

Doanh thu của STRIDES PHARMA SCI trong năm ngoái lên tới 36.88 B INR, phần lớn trong số đó — 36.88 B INR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Pharmaceutical, năm trước mang lại 30.70 B INR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Bắc Mỹ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại STRIDES PHARMA SCI 19.26 B INR, và năm trước đó — 12.06 B INR.

Theo nguồn
Theo quốc gia