TUBE INVESTMENTS O
TIINDIA NSE

TIINDIA
TUBE INVESTMENTS O NSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của TUBE INVESTMENTS O với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của TIINDIA là 258.669B. EPS TTM của công ty là 24.68, lợi tức cổ tức là 0.26%, và P/E là 56.27.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền