TITAN COMPANY LTD

TITANNSE
TITAN
TITAN COMPANY LTDNSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

TITAN nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của TITAN COMPANY LTD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của TITAN là 2.304T INR. EPS TTM của công ty là 35.26 INR, tỷ suất cổ tức là 0.29% và P/E là 74.04. Ngày thu nhập tiếp theo của TITAN COMPANY LTD là 7 Tháng 2, ước tính là 10.32 INR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu