TRENT LTDTRENT LTDTRENT LTD

TRENT LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TRENT nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu TRENT LTD

Doanh thu của TRENT LTD trong năm ngoái lên tới 77.15 B INR, phần lớn trong số đó — 87.99 B INR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Readymade Garments, năm trước mang lại 48.12 B INR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Ấn Độ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại TRENT LTD 82.42 B INR, và năm trước đó — 44.98 B INR.

Theo nguồn
Theo quốc gia