TT LTD

TTLNSE
TTL
TT LTDNSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

TTL nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của TT LTD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của TTL là 1.707B INR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu