UPL LTDUPL LTDUPL LTD

UPL LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

UPL nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của UPL LTD trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Thu nhập của UPL trên mỗi cổ phiếu trong quý vừa qua là 0.52 INR trong khi ước tính là -3.76 INR, gây bất ngờ đến 113.86%. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 142.04 B INR mặc dù con số ước tính là 121.09 B INR. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của UPL trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Ngày báo cáo mới
Kỳ báo cáo
Dự đoán EPS
Dự báo doanh thu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên