UPL LTDUPL LTDUPL LTD

UPL LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

UPL nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu UPL LTD

Doanh thu của UPL LTD trong năm ngoái lên tới 435.81 B INR, phần lớn trong số đó — 472.28 B INR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Crop Protection, năm trước mang lại 441.70 B INR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Latin America — năm ngoái quốc gia này đã mang lại UPL LTD 219.75 B INR, và năm trước đó — 180.39 B INR.

Theo nguồn
Theo quốc gia