VAIBHAV GLOBAL LTDVAIBHAV GLOBAL LTDVAIBHAV GLOBAL LTD

VAIBHAV GLOBAL LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

VAIBHAVGBL nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính VAIBHAV GLOBAL LTD.

Tỷ lệ giá trên doanh số của VAIBHAVGBL là 2.18. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 24.23. Kể từ 2022, họ đã tuyển dụng 2.86 k người.

Chỉ số
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: INR
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ