PRESCO PLC

PRESCO NSENG
PRESCO
PRESCO PLC NSENG
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

PRESCO báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của PRESCO PLC với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của PRESCO là 89B. EPS TTM của công ty là 13.22, lợi tức cổ tức là 2.25%, và P/E là 6.43.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền