Các công ty lớn nhất theo giá trị vốn hóa thị trường — Thị trường Chứng khoán Nigerian

Giá trị vốn hóa thị trường cho thấy giá trị của một công ty khi lấy giá cổ phiếu nhân với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Tại đây bạn có thể thấy các công ty có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất. Các cổ phiếu vốn hóa lớn thường là những công ty dẫn đầu ngành và lĩnh vực, đồng thời đại diện cho các công ty lâu đời, nổi tiếng.

Vốn hóa
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng tương đối 1 Ngày
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
DANGCEMDANGOTE CEMENT PLC
5.78T NGN340.00 NGN1.80%633.746K1.2715.0722.56 NGN12.14%5.88%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
MTNNMTN NIGERIA COMMUNICATIONS PLC
5.543T NGN264.00 NGN−0.19%2.947M2.7617.4115.16 NGN−8.93%5.91%Truyền thông
Mua
BUAFOODSBUA FOODS PLC
3.65T NGN202.80 NGN3.10%127.345K3.4624.708.21 NGN130.65%2.22%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
BUACEMENTBUA CEMENT PLC
2.895T NGN85.50 NGN−10.00%656.24K4.2228.043.05 NGN−4.43%3.27%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
GTCOGUARANTY TRUST HOLDING COMPANY PLC
1.014T NGN34.45 NGN−0.14%10.985M0.952.7212.65 NGN116.62%9.58%Tài chính
Sức mua mạnh
STANBICSTANBIC IBTC HOLDINGS PLC
1.011T NGN78.00 NGN0.00%133.036K0.088.249.47 NGN92.04%4.49%Tài chính
Bán
ZENITHBANKZENITH BANK PLC
987.42B NGN31.45 NGN0.48%10.928M0.8010.81%Tài chính
Sức mua mạnh
GEREGUGEREGU POWER PLC
848.75B NGN339.50 NGN0.00%2.445K0.1390.863.74 NGN−49.67%2.36%Công ty dịch vụ công cộng
NESTLENESTLE PLC - NIGERIA
812.473B NGN1025.00 NGN0.00%68.254K1.52−26.83 NGN−146.18%6.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
DANGSUGARDANGOTE SUGAR REFINERY PLC
654.717B NGN53.90 NGN4.26%5.658M1.45100.520.54 NGN−78.07%2.78%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
FBNHFBN HOLDINGS PLC
586.888B NGN16.35 NGN1.87%2.052M0.382.227.38 NGN57.89%3.06%Tài chính
Mua
UBAUNITED BANK FOR AFRICA PLC - NIGERIA
574.55B NGN16.80 NGN4.35%11.655M0.161.2213.81 NGN275.83%8.33%Tài chính
Sức mua mạnh
ACCESSCORPACCESS HOLDINGS PLC
545.126B NGN15.75 NGN1.61%21.043M0.503.304.78 NGN4.37%9.52%Tài chính
Sức mua mạnh
WAPCOLAFARGE CEMENT WAPCO PLC
482.428B NGN29.95 NGN1.87%3.161M0.849.343.21 NGN−14.02%6.68%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
TRANSCOHOTTRANSCORP HOTELS PLC
454.768B NGN44.40 NGN0.00%3.28K0.01132.850.33 NGN16.16%0.29%Dịch vụ Khách hàng
NBNIGERIAN BREWERIES PLC
419.78B NGN40.85 NGN0.00%191.434K0.07−5.42 NGN−331.07%3.30%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
FIDELITYBKFIDELITY BANK PLC
265.701B NGN8.30 NGN1.22%48.593M3.963.272.54 NGN74.33%7.83%Tài chính
Mua
OKOMUOILOKOMU OIL PALM CO PLC
250.878B NGN263.00 NGN0.00%933.703K19.8216.0916.35 NGN−17.24%7.98%Công nghiệp Chế biến
Bán
TRANSCORPTRANSNATIONAL CORPORATION OF NIGERIA PLC
243.481B NGN5.99 NGN0.17%10.84M0.3618.740.32 NGN−21.74%0.83%Công ty dịch vụ công cộng
Bán Mạnh
PRESCOPRESCO PLC
201.2B NGN201.20 NGN0.00%850.468K12.5013.7414.64 NGN−34.09%4.37%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Bán Mạnh
UBNUNION BANK OF NIGERIA PLC
198.021B NGN6.80 NGN0.00%375.07K2.134.401.54 NGN161.92%0.00%Tài chính
GUINNESSGUINNESS NIGERIA PLC
142.375B NGN65.00 NGN0.00%43.742K0.34−8.29 NGN−216.08%10.98%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Bán
NASCONNASCON ALLIED INDUSTRIES PLC
137.771B NGN52.00 NGN0.00%293.252K0.1714.163.67 NGN218.37%1.92%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Bán
TOTALTOTALENERGIES MARKETING NIGERIA PLC
130.716B NGN385.00 NGN0.00%56.713K0.447.9848.24 NGN−4.73%6.49%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
FLOURMILLFLOUR MILLS OF NIGERIA PLC
121.196B NGN32.60 NGN2.84%2.798M2.986.60%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
INTBREWINTERNATIONAL BREWERIES PLC
120.879B NGN4.50 NGN0.00%184.277K0.23−1.70 NGN−1227.00%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
FCMBFCMB GROUP PLC
116.836B NGN5.90 NGN0.00%548.22K0.102.222.66 NGN96.85%4.24%Tài chính
Theo dõi
NOTORENOTORE CHEMICAL IND PLC
97.732B NGN62.50 NGN0.00%50−35.30 NGN−3336.38%0.00%Công nghiệp Chế biến
OANDOOANDO PLC
97.587B NGN7.85 NGN−9.77%5.796M0.150.00%Năng lượng Mỏ
UCAPUNITED CAPITAL PLC
96.3B NGN16.05 NGN−0.31%2.824M0.349.721.65 NGN−21.08%9.35%Tài chính
ETRANZACTE TRANZACT INTERNATIONAL PLC
86.48B NGN9.40 NGN−0.53%2.002M3.7747.670.20 NGN0.00%Dịch vụ Công nghệ
UNILEVERUNILEVER NIGERIA PLC
79.856B NGN13.90 NGN0.36%2.137M3.3311.661.19 NGN48.82%1.80%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
PZPZ CUSSONS NIGERIA PLC
79.41B NGN20.00 NGN0.00%59.54K0.057.202.78 NGN94.02%5.05%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
WEMABANKWEMA BANK PLC
62.876B NGN4.89 NGN−1.61%26.676M15.103.521.39 NGN70.27%6.13%Tài chính
CONOILCONOIL PLC
55.655B NGN80.20 NGN0.00%217.944K1.845.9213.55 NGN145.29%3.12%Dịch vụ Phân phối
JAIZBANKJAIZ BANK PLC
53.539B NGN1.55 NGN0.00%1.617M0.498.200.19 NGN38.97%3.23%Tài chính
JBERGERJULIUS BERGER PLC - NIGERIA
49.36B NGN30.85 NGN0.00%17.547K0.095.725.39 NGN−17.30%8.10%Dịch vụ Công nghiệp
NAHCONIGERIAN AVIATION HANDLING CO PLC
46.485B NGN23.85 NGN0.00%1.224M1.235.03%Vận chuyển
CUSTODIANCUSTODIAN INVESTMENT PLC
44.996B NGN7.65 NGN0.00%145.338K0.473.582.14 NGN20.80%9.15%Tài chính
BETAGLASBETA GLASS PLC
36.538B NGN60.90 NGN8.36%593.633K4.245.2811.54 NGN25.45%1.92%Công nghiệp Chế biến
MRSMRS OIL PLC - NIGERIA
35.66B NGN104.00 NGN0.00%29.52K0.1510.719.71 NGN516.29%0.00%Dịch vụ Phân phối
MANSARDAXAMANSARD INSURANCE PLC
35.291B NGN4.00 NGN4.17%2.742M0.582.421.65 NGN771.77%9.00%Tài chính
SKYAVNSKYWAY AVIATION HANDLING COMPANY PLC
34.313B NGN25.35 NGN0.00%5K0.2028.140.90 NGN405.73%0.65%Vận chuyển
FIDSONFIDSON HEALTHCARE PLC
34.104B NGN14.86 NGN−2.24%1.254M4.078.111.83 NGN−8.46%3.70%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
CADBURYCADBURY PLC - NIGERIA
30.239B NGN16.10 NGN0.00%247.449K0.19−8.48 NGN−581.76%2.48%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
CHAMPIONCHAMPION BREWERY PLC
29.361B NGN3.75 NGN0.00%215.665K0.3654.430.07 NGN−66.59%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
UACNUAC PLC - NIGERIA
29.261B NGN10.00 NGN−4.76%1.019M1.01−0.34 NGN−116.91%2.20%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Bán Mạnh
CORNERSTCORNERSTONE INSURANCE CO PLC
29.06B NGN1.61 NGN−9.55%1.094M0.492.120.76 NGN420.15%3.73%Tài chính
VITAFOAMVITAFOAM PLC - NIGERIA
27.831B NGN22.25 NGN0.00%90.515K0.428.402.65 NGN−38.72%6.83%Công nghiệp Chế biến
NEMNEM INSURANCE CO PLC
27.591B NGN5.50 NGN0.00%60.314K0.065.45%Tài chính
HONYFLOURHONEYWELL FLOUR MILLS PLC
26.17B NGN3.30 NGN0.00%456.386K0.220.00%Công nghiệp Chế biến
AIICOAIICO INSURANCE PLC
25.258B NGN0.69 NGN−1.43%4.773M1.103.150.22 NGN27.65%4.35%Tài chính
UPDCUPDC PLC [BLS]
22.272B NGN1.20 NGN1.69%219.325K0.12−0.00 NGN98.26%0.00%Tài chính
CWGCOMPUTER WAREHOUSE GROUP PLC
21.84B NGN8.65 NGN9.49%818.915K0.550.46%Dịch vụ Công nghệ
ABBEYBDSABBEY BUILDING SOCIETY PLC
20.308B NGN2.00 NGN0.00%1.348K0.0125.130.08 NGN−9.24%0.00%Tài chính
ETERNAETERNA PLC
19.562B NGN15.00 NGN0.00%888.568K0.57−3.95 NGN−3349.30%1.00%Năng lượng Mỏ
CAPCHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS PLC
17.273B NGN21.20 NGN0.00%61.334K1.336.993.03 NGN57.80%7.31%Công nghiệp Chế biến
WAPICWAPIC INSURANCE PLC
15.355B NGN0.64 NGN0.00%161.61K0.0882.050.01 NGN0.00%Tài chính
GLAXOSMITHGALAXO SMITHKLINE CONSUMER PLC - NIGERIA
13.573B NGN11.35 NGN1.79%1.766M1.3917.820.64 NGN−19.69%4.85%Công nghệ Sức khỏe
Bán Mạnh
LIVINGTRUSTLIVINGTRUST MORTGAGE BANK PLC
13.55B NGN2.71 NGN0.00%5000.0217.270.16 NGN13.94%0.44%Tài chính
CHIPLCCONSOLIDATED HALLMARK INSURANCE PLC
13.488B NGN1.26 NGN9.57%9.33M0.769.440.13 NGN65.63%2.38%Tài chính
AFRIPRUDAFRICA PRUDENTIAL REGISTRARS PLC
12.6B NGN6.30 NGN0.00%201.562K0.1812.910.49 NGN−35.82%7.94%Dịch vụ Công nghệ
ELLAHLAKESELLAH LAKES PLC
12.24B NGN4.08 NGN0.00%2.22K0.01−0.41 NGN−46.85%0.00%Công nghiệp Chế biến
NPFMCRFBKNPF MICROFINANCE BANK PLC
11.626B NGN1.94 NGN2.11%1.052M1.965.960.33 NGN36.85%5.15%Tài chính
LINKASSURELINKAGE ASSURANCE PLC
11.2B NGN0.80 NGN0.00%6.75K0.012.950.27 NGN279.86%0.00%Tài chính
UNITYBNKUNITY BANK PLC
11.105B NGN0.95 NGN−5.00%8.432M1.10−3.39 NGN−1498.35%0.00%Tài chính
IKEJAHOTELIKEJA HOTEL PLC
9.008B NGN3.25 NGN1.88%3.931M2.33−1.34 NGN−994.27%1.73%Dịch vụ Khách hàng
MAYBAKERMAY AND BAKER PLC - NIGERIA
8.885B NGN5.15 NGN0.00%84.789K0.364.621.11 NGN94.84%5.83%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
CAPHOTELCAPITAL HOTELS PLC
8.692B NGN2.75 NGN0.00%00.00−0.02 NGN82.72%0.00%Dịch vụ Khách hàng
MBENEFITMUTUAL BENEFITS ASSURANCE PLC
8.626B NGN0.43 NGN2.38%382.237K0.082.920.15 NGN0.00%Tài chính
CUTIXCUTIX PLC
8.454B NGN2.40 NGN1.27%290.306K0.2011.040.22 NGN−14.21%5.00%Sản xuất Chế tạo
NEIMETHNEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC
7.179B NGN1.68 NGN0.00%164.398K0.65−0.19 NGN−4282.22%0.00%Công nghệ Sức khỏe
PRESTIGEPRESTIGE ASSURANCE CO PLC
6.626B NGN0.50 NGN0.00%151.22K1.39−0.02 NGN−134.31%3.00%Tài chính
TOURISTTOURIST COMPANY OF NIGERIA PLC
6.38B NGN2.84 NGN0.00%00.00−10.82 NGN−1555.19%0.00%Dịch vụ Khách hàng
JAPAULGOLDJAPAUL GOLD & VENTURES PLC
6.137B NGN0.98 NGN1.03%7.173M0.425.250.19 NGN0.00%Vận chuyển
CHAMSCHAMS PLC
6.011B NGN1.28 NGN−7.91%7.586M0.33100.790.01 NGN−68.80%0.00%Dịch vụ Công nghệ
FTNCOCOAFTN COCOA PROCESSORS PLC
5.889B NGN1.51 NGN−2.58%1.973M0.51−0.18 NGN25.99%0.00%Công nghiệp Chế biến
LIVESTOCKLIVESTOCK FEEDS PLC
5.4B NGN1.80 NGN0.00%1.43M0.88−0.21 NGN−5152.50%0.00%Công nghiệp Chế biến
SUNUASSURSUNU ASSURANCES NIGERIA PLC.
5.23B NGN0.90 NGN−6.25%266.792K0.332.000.45 NGN478.15%3.33%Tài chính
INFINITYINFINITY TRUST MORTGAGE BANK PLC
5.088B NGN1.22 NGN0.00%06.120.20 NGN39.01%4.92%Tài chính
CAVERTONCAVERTON OFFSHORE SUPPORT GROUP PLC
4.59B NGN1.37 NGN0.00%171.581K0.08−1.36 NGN6.99%0.00%Vận chuyển
SOVRENINSSOVEREIGN TRUST INSURANCE PLC
4.318B NGN0.38 NGN2.70%448.49K1.376.370.06 NGN−30.74%0.00%Tài chính
IMGINDUSTRIAL & MEDICAL GASES NIGERIA PLC
4.246B NGN8.50 NGN0.00%1.344K0.027.811.09 NGN15.11%4.71%Công nghiệp Chế biến
VERITASKAPUNITYKAPITAL ASSURANCE PLC
3.605B NGN0.26 NGN0.00%1.675M0.592.030.13 NGN0.00%Tài chính
UNIVINSUREUNIVERSAL INSURANCE CO PLC
3.52B NGN0.22 NGN0.00%28.113M0.160.00%Tài chính
LASACOLASACO ASSURANCE PLC
3.429B NGN1.87 NGN3.31%6.259M1.664.810.39 NGN264.48%8.02%Tài chính
BERGERBERGER PAINTS PLC - NIGERIA
3.376B NGN11.65 NGN0.00%13.094K0.048.861.32 NGN59.20%6.01%Công nghiệp Chế biến
GOLDBREWGOLDEN GUINEA BREWERIES PLC
3.161B NGN3.15 NGN0.00%00.000.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
REDSTAREXRED STAR EXPRESS PLC
2.806B NGN2.94 NGN0.00%38.74K0.178.890.33 NGN23.80%6.80%Vận chuyển
CHELLARAMCHELLARAMS PLC.
2.79B NGN3.86 NGN0.00%00.000.745.24 NGN315.34%0.00%Sản xuất Chế tạo
CILEASINGC AND I LEASING PLC
2.736B NGN3.50 NGN0.00%00.00%Tài chính
NNFMNORTHERN NIGERIA FLOUR MILLS PLC
2.718B NGN15.25 NGN0.00%50.67K0.095.063.01 NGN222.74%2.30%Công nghiệp Chế biến
ROYALEXROYAL EXCHANGE PLC
2.573B NGN0.50 NGN−1.96%987.749K0.96−0.20 NGN−29.85%0.00%Tài chính
MORISONMORISON INDUSTRIES PLC
2.522B NGN2.55 NGN0.00%00.000.00%Công nghệ Sức khỏe
REGALINSREGENCY ALLIANCE INSURANCE PLC
2.334B NGN0.35 NGN−2.78%445K0.405.540.06 NGN−36.61%0.00%Tài chính
UNIONDICONUNION DICON SALT PLC
2.214B NGN8.10 NGN0.00%00.0027.180.30 NGN0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
AUSTINLAZAUSTIN LAZ AND CO PLC
2.192B NGN2.03 NGN0.00%00.00%Khách hàng Lâu năm
DAARCOMMDAAR COMMUNICATIONS PLC
2B NGN0.25 NGN−7.41%666.973K0.27−0.11 NGN39.60%0.00%Dịch vụ Khách hàng
COURTVILLECOURTEVILLE INVESTMENTS PLC
1.954B NGN0.55 NGN−8.33%1.493M0.207.27%Dịch vụ Công nghệ
ABCTRANSASSOCIATED BUS COMPANY PLC
1.89B NGN0.79 NGN5.33%1.245M1.7520.360.04 NGN0.02%Vận chuyển