UNILEVER NIGERIA PLCUNILEVER NIGERIA PLCUNILEVER NIGERIA PLC

UNILEVER NIGERIA PLC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Mục tiêu giá

27.280.00 0.00%
Các chuyên gia 4 phân tích đưa ra dự báo giá trong vòng 1 năm cho UNILEVER có giá tối đa là — và giá tối thiểu là —.

Đánh giá của nhà phân tích

Dựa trên 4 các nhà phân tích đưa ra đánh giá về chứng khoán cho UNILEVER trong 3 tháng qua.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu

‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên

Doanh thu

‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Được cảnh báo

Các câu hỏi thường gặp

Theo các nhà phân tích, mục tiêu giá của UNILEVER27.28 NGN với giá ước tính tối đa là 31.86 NGN và giá ước tính tối thiểu là 18.59 NGN. Kiểm tra xem dự báo này có đúng trong một năm hay không, đồng thời xem UNILEVER NIGERIA PLC biểu đồ giá cổ phiếu và theo dõi tình hình hiện tại với tin tức UNILEVERtin tức thị trường chứng khoán.