The Bank of New York Mellon CorporationThe Bank of New York Mellon CorporationThe Bank of New York Mellon Corporation

The Bank of New York Mellon Corporation

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Mục tiêu giá

67,720,00 0,00%
Các chuyên gia 16 phân tích đưa ra dự báo giá trong vòng 1 năm cho BK có giá tối đa là — và giá tối thiểu là —.

Đánh giá của nhà phân tích

Dựa trên 19 các nhà phân tích đưa ra đánh giá về chứng khoán cho BK trong 3 tháng qua.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu

‪0,00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên

Doanh thu

‪0,00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Được cảnh báo

Các câu hỏi thường gặp

EPS BK trong quý vừa qua là 1,52 USD mặc dù ước tính là 1,42 USD. Trong quý tiếp theo, EPS dự kiến sẽ đạt 1,37 USD. Theo dõi thêm về số liệu tài chính của The Bank of New York Mellon Corporation để luôn cập nhật điều đang xảy ra với công ty.
Trong quý tới, doanh thu The Bank of New York Mellon Corporation dự kiến sẽ đạt ‪4,50 B‬ USD. Hãy xem doanh thu và thu nhập của The Bank of New York Mellon Corporation để đưa ra quyết định sáng suốt.
Theo các nhà phân tích, mục tiêu giá của BK67,72 USD với giá ước tính tối đa là 75,00 USD và giá ước tính tối thiểu là 61,00 USD. Kiểm tra xem dự báo này có đúng trong một năm hay không, đồng thời xem The Bank of New York Mellon Corporation biểu đồ giá cổ phiếu và theo dõi tình hình hiện tại với tin tức BKtin tức thị trường chứng khoán.
Chúng tôi đã thu thập ý kiến của 19 các nhà phân tích về xếp hạng cổ phiếu BK trong 3 tháng qua. Hầu hết các nhà phân tích đều ủng hộ xu hướng mua mạnh, và sau khi cân nhắc các quan điểm khác, xếp hạng tổng thể được tính toán là mua. Lưu ý đây không phải là lời khuyên giao dịch — bạn vẫn phải tự mình phân tích.