Flotek Industries, Inc.Flotek Industries, Inc.Flotek Industries, Inc.

Flotek Industries, Inc.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

FTK nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu Flotek Industries, Inc.

Doanh thu của Flotek Industries, Inc. trong năm ngoái lên tới 188.06 M USD, phần lớn trong số đó — 179.92 M USD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Chemistry Technologies, năm trước mang lại 130.58 M USD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hoa Kỳ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại Flotek Industries, Inc. 180.30 M USD, và năm trước đó — 124.40 M USD.

Theo nguồn
Theo quốc gia