Goldman Sachs Group, Inc. (The)
GS NYSE

GS
Goldman Sachs Group, Inc. (The) NYSE
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của Goldman Sachs Group, Inc. (The) với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của GS là 127.088B. EPS TTM của công ty là 55.40, lợi tức cổ tức là 2.14%, và P/E là 6.84. Ngày thu nhập tiếp theo Goldman Sachs Group, Inc. (The) là Tháng 10 20, ước tính là 9.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền