Hilton Worldwide Holdings Inc

HLTNYSE
HLT
Hilton Worldwide Holdings IncNYSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

HLT nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của Hilton Worldwide Holdings Inc với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của HLT là 39.138B USD. EPS TTM của công ty là 3.88 USD, tỷ suất cổ tức là 0.41% và P/E là 37.59. Ngày thu nhập tiếp theo của Hilton Worldwide Holdings Inc là 9 Tháng 2, ước tính là 1.22 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu