HP Inc.HP Inc.HP Inc.

HP Inc.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

HPQ nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu HP Inc.

Doanh thu của HP Inc. trong năm ngoái lên tới 53.72 B USD, phần lớn trong số đó — 35.68 B USD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Personal Systems, năm trước mang lại 44.01 B USD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hoa Kỳ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại HP Inc. 18.83 B USD, và năm trước đó — 21.63 B USD.

Theo nguồn
Theo quốc gia