Norfolk Southern Corporation
NSC NYSE

NSC
Norfolk Southern Corporation NYSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

NSC financial statements

Tóm tắt tài chính của Norfolk Southern Corporation với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của NSC là 60.765B. EPS TTM của công ty là 10.84, lợi tức cổ tức là 1.63%, và P/E là 22.98. Ngày thu nhập tiếp theo Norfolk Southern Corporation là 28 Tháng 10, ước tính là 3.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền