Pebblebrook Hotel TrustPebblebrook Hotel TrustPebblebrook Hotel Trust

Pebblebrook Hotel Trust

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

PEB nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu Pebblebrook Hotel Trust

Doanh thu của Pebblebrook Hotel Trust trong năm ngoái lên tới 1.42 B USD, phần lớn trong số đó — 914.11 M USD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Room, năm trước mang lại 910.94 M USD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hoa Kỳ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại Pebblebrook Hotel Trust 1.42 B USD, và năm trước đó — 1.39 B USD.

Theo nguồn
Theo quốc gia