Banco Santander, S.A. Sponsored

SAN NYSE
SAN
Banco Santander, S.A. Sponsored NYSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

SAN báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của Banco Santander, S.A. Sponsored với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của SAN là 67.688B. EPS TTM của công ty là 0.39, lợi tức cổ tức là 0.97%, và P/E là 10.24. Ngày thu nhập tiếp theo Banco Santander, S.A. Sponsored là 28 Tháng 10, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền