Scotts Miracle-Gro Company (The)Scotts Miracle-Gro Company (The)Scotts Miracle-Gro Company (The)

Scotts Miracle-Gro Company (The)

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SMG nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu Scotts Miracle-Gro Company (The)

Doanh thu của Scotts Miracle-Gro Company (The) trong năm ngoái lên tới 3.55 B USD, phần lớn trong số đó — 2.84 B USD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, United States Consumer, năm trước mang lại 2.93 B USD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hoa Kỳ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại Scotts Miracle-Gro Company (The) 3.21 B USD, và năm trước đó — 3.55 B USD.

Theo nguồn
Theo quốc gia