Scotts Miracle-Gro Company (The)Scotts Miracle-Gro Company (The)Scotts Miracle-Gro Company (The)

Scotts Miracle-Gro Company (The)

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SMG nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính Scotts Miracle-Gro Company (The).

Tỷ lệ giá trên doanh số của SMG là 1.12. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 15.80. Kể từ 2023, họ đã tuyển dụng 5.50 k người.

Chỉ số
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
‪0,00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: USD
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ