AT&T Inc.AT&T Inc.AT&T Inc.

AT&T Inc.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

T nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu AT&T Inc.

Doanh thu của AT&T Inc. trong năm ngoái lên tới 122.43 B USD, phần lớn trong số đó — 83.98 B USD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Communications - Mobility, năm trước mang lại 81.78 B USD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hoa Kỳ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại AT&T Inc. 117.10 B USD, và năm trước đó — 116.01 B USD.

Theo nguồn
Theo quốc gia