New Zealand Dollar/Swedish Krone
NZDSEK SAXO

NZDSEK
New Zealand Dollar/Swedish Krone SAXO
Giao dịch ngay
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Giao dịch ngay

NZDSEK Biểu đồ Ngoại hối