New Zealand Dollar/Swedish Krone
NZDSEK SAXO

NZDSEK
New Zealand Dollar/Swedish Krone SAXO
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày