ARVIDA GROUP LTD NPVARVIDA GROUP LTD NPVARVIDA GROUP LTD NPV

ARVIDA GROUP LTD NPV

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ARV nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu ARVIDA GROUP LTD NPV

Doanh thu của ARVIDA GROUP LTD NPV trong năm ngoái lên tới 318.90 M NZD, phần lớn trong số đó — 149.03 M NZD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Care and Village Services, năm trước mang lại 144.73 M NZD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của New Zealand — năm ngoái quốc gia này đã mang lại ARVIDA GROUP LTD NPV 221.98 M NZD, và năm trước đó — 201.66 M NZD.

Theo nguồn
Theo quốc gia