RADIUS RESIDENTIAL CARE LTD NPVRADIUS RESIDENTIAL CARE LTD NPVRADIUS RESIDENTIAL CARE LTD NPV

RADIUS RESIDENTIAL CARE LTD NPV

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

RAD nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính RADIUS RESIDENTIAL CARE LTD NPV.

Tỷ lệ giá trên doanh số của RAD là 0.26. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 10.11. Kể từ 2023, họ đã tuyển dụng 1.70 k người.

Chỉ số
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: NZD
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ