RYMAN HEALTHCARE LIMITED NPV

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

RYM nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu RYMAN HEALTHCARE LIMITED NPV

Doanh thu của RYMAN HEALTHCARE LIMITED NPV trong năm ngoái lên tới 926.80 M NZD, phần lớn trong số đó — 437.34 M NZD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Care and Village Fees, năm trước mang lại 398.21 M NZD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của New Zealand — năm ngoái quốc gia này đã mang lại RYMAN HEALTHCARE LIMITED NPV 494.61 M NZD, và năm trước đó — 435.34 M NZD.

Theo nguồn
Theo quốc gia