Brent Oil

Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính

Khối lượng
Đóng cửa ngày hôm trước
Mở cửa
Phạm vi Ngày
 — 

Xem Tất cả các Ý tưởng 

Gain new superpowers

Take your analysis to the next level with our full suite of features, known and used by millions throughout the trading world.Tìm hiểu thêm