OKB/Tether

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch OKB/Tether

Nhận tỷ giá tiền điện tử OKB/Tether trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaOKBUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
OKBUSDTOKB/TetherOKX48.51 USDT−0.88%2.937 M−10.04%48.94 USDT48.47 USDT8.755 K
Bán
OKBUSDTOKB / USDTMEXC48.510 USDT−0.88%35.711 K−9.33%48.936 USDT48.486 USDT234
Bán
OKBUSDTOKB/TetherGATEIO48.65 USDT−0.43%18.178 K−6.34%48.91 USDT48.53 USDT53
Bán
OKBUSDTOKB / TETHERCOINEX48.55 USDT−0.72%5.455 K−0.69%49.04 USDT48.38 USDT21
Bán
OKBUSDTOKB / Tether USDPOLONIEX15.11 USDT+45.29%1.052 K+2593.04%47.00 USDT13.01 USDT28
Bán
OKBUSDTOkb / TetherHITBTC48.56757 USDT−0.12%107+117.75%48.59681 USDT48.56757 USDT1
Bán
OKBUSDTOKB/TETHER USD48.5202 USDT−0.82%048.9299 USDT48.4698 USDT123
Bán