OKB / Tether USD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch OKB / Tether USD

Nhận tỷ giá tiền điện tử OKB / Tether USD trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaOKBUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
OKBUSDTOKB/TetherOKX43.20 USDT+1.22%1.215 M−76.90%43.49 USDT42.61 USDT16.543 K
Bán
OKBUSDTOKB / USDTMEXC43.211 USDT+1.25%35.301 K−22.70%43.558 USDT42.626 USDT489
Bán
OKBUSDTOKB/TetherGATEIO43.21 USDT+1.53%13.923 K−32.33%43.50 USDT42.62 USDT184
Bán
OKBUSDTOKB / TETHERCOINEX43.12 USDT+1.15%929−54.94%43.60 USDT42.51 USDT13
Bán
OKBUSDTOkb / TetherHITBTC41.00000 USDT−12.82%10.00%41.00000 USDT41.00000 USDT0
Bán Mạnh
OKBUSDTOKB/TETHER USD43.2399 USDT+1.31%043.4802 USDT42.6301 USDT284
Bán
OKBUSDTOKB / Tether USDPOLONIEX41.56 USDT0.00%41.56 USDT41.56 USDT0
Mua