ECOMI/Tether

OMIUSDTOKX
OMIUSDT
ECOMI/TetherOKX
 
Không có giao dịch

ECOMI/Tether Sàn Giao dịch

Các thị trường nơi mà ECOMI/Tether được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử ECOMI/Tether trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaOMIUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Ticker
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng tính bằng USD trong 24h
% Khối lượng thay đổi 24h
Đỉnh 1 Ngày
Đáy 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
OMIUSDTECOMI/TetherOKX0.000927−1.90%105.586K110.43%0.0009450.00092313.211M
Mua
OMIUSDTECOMI/TetherGATEIO0.0009246−2.75%57.111K86.32%0.00095370.00092264.223M
Theo dõi