TRYG A/STRYG A/STRYG A/S

TRYG A/S

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TRYG nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu TRYG A/S

Doanh thu của TRYG A/S trong năm ngoái lên tới 37.13 B DKK, phần lớn trong số đó — 24.45 B DKK — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Private, năm trước mang lại 21.96 B DKK. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Đan Mạch — năm ngoái quốc gia này đã mang lại TRYG A/S 17.40 B DKK, và năm trước đó — 15.61 B DKK.

Theo nguồn
Theo quốc gia