Những nhà tạo lập thị trường

Giá trị vốn hóa lớn Các công ty Đan Mạch có giá trị vốn hóa lớn

Các công ty của Đan Mạch sau có giá trị cao nhất trên thị trường. Đây là những công ty nổi tiếng, có uy tín và dẫn đầu ngành. Hãy tìm các công ty được sắp xếp theo giá trị vốn hóa thị trường và kiểm tra số liệu thống kê để biết lý do tại sao các công ty lại hoạt động tốt như vậy.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
NOVO_BNOVO NORDISK B A/S
3.803T DKK844.1 DKK−0.58%1.784M0.8245.3418.62 DKK+52.38%0.83%Công nghệ Sức khỏe
Mua
DSVDSV A/S
235.609B DKK1095.0 DKK−2.28%505.916K1.8419.1157.30 DKK−24.83%0.58%Vận chuyển
Mua
COLO_BCOLOPLAST B A/S
205.516B DKK918.6 DKK+0.57%165.511K0.6240.9422.44 DKK+3.12%2.30%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
NZYM_BNOVOZYMES B A/S
180.077B DKK389.8 DKK+0.52%564.936K0.8033.7511.55 DKK−5.69%2.63%Công nghiệp Chế biến
Mua
VWSVESTAS WIND SYSTEMS A/S
179.043B DKK181.30 DKK+2.16%2.222M1.43−4.52 DKK+39.60%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
DANSKEDANSKE BANK A/S
165.502B DKK194.40 DKK+0.21%923.73K1.037.8624.74 DKK3.61%Tài chính
Mua
MAERSK_AA.P. MOLLER - MAERSK A A/S
165.04B DKK9765 DKK−1.86%8.456K1.536.441515.75 DKK−86.55%43.22%Vận chuyển
Theo dõi
ORSTEDORSTED A/S
158.408B DKK377.7 DKK+0.16%499.592K0.81−50.11 DKK−244.73%3.58%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
CARL_ACARLSBERG A A/S
133.822B DKK1175 DKK+2.62%2960.74−299.70 DKK2.36%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
GMABGENMAB A/S
132.413B DKK2007 DKK−0.30%93.765K0.5430.3966.03 DKK−21.11%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
PNDORAPANDORA A/S
96.587B DKK1152.5 DKK+0.09%104.27K0.5920.9954.90 DKK+2.85%1.39%Khách hàng Lâu năm
Mua
TRYGTRYG A/S
89.445B DKK145.50 DKK−0.55%259.927K0.5723.656.15 DKK+75.06%5.06%Tài chính
Sức mua mạnh
DEMANTDEMANT A/S
80.132B DKK371.0 DKK+0.54%252.843K0.9246.128.04 DKK−24.83%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
ROCK_AROCKWOOL A/S SER. A
47.661B DKK2200 DKK−1.57%1.721K0.4416.40134.14 DKK+42.71%1.57%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
KBHLKOBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
43.635B DKK5500 DKK−1.08%700.82129.2342.56 DKK+36.49%0.00%Vận chuyển
AMBU_BAMBU A/S
32.833B DKK121.80 DKK−1.58%339.923K0.72136.290.89 DKK+139.02%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
ZEALZEALAND PHARMA A/S
29.681B DKK648.5 DKK+35.67%1.58M4.84−14.46 DKK+41.47%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
ALK_BALK-ABELLO B A/S
28.717B DKK130.4 DKK+1.09%238.86K0.6759.352.20 DKK+45.14%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
NKTNKT A/S
27.585B DKK514.0 DKK+0.10%154.33K0.6831.2616.45 DKK+92.10%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
TOPTOPDANMARK A/S
27.385B DKK308.8 DKK−1.34%69.916K1.4426.0511.85 DKK−48.75%3.51%Tài chính
Theo dõi
HLUN_AH. LUNDBECK A/S A
27.116B DKK29.98 DKK−0.66%54.863K0.4813.002.31 DKK+19.49%1.92%Công nghệ Sức khỏe
GNGN STORE NORD A/S
24.307B DKK166.00 DKK−0.60%385.975K0.6649.863.33 DKK−36.25%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
RBREWROYAL UNIBREW A/S
23.19B DKK467.9 DKK−0.04%170.552K1.4622.4920.80 DKK−33.67%3.10%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
ISSISS A/S
22.866B DKK126.00 DKK+1.78%741.06K0.7394.941.33 DKK−60.06%1.70%Dịch vụ Thương mại
Mua
TRMD_ATORM PLC A
20.447B DKK233.8 DKK+3.18%299.495K1.514.1256.77 DKK+97.63%21.32%Vận chuyển
Sức mua mạnh
ALMBALM. BRAND A/S
20.214B DKK12.87 DKK−1.91%1.354M0.7532.760.39 DKK+20.34%2.29%Tài chính
Sức mua mạnh
FLSFLSMIDTH & CO. A/S
18.029B DKK322.4 DKK+1.13%135.134K0.8136.808.76 DKK+34.31%0.94%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
NETCNETCOMPANY GROUP A/S
14.716B DKK288.5 DKK−3.83%427.083K2.0647.326.10 DKK−49.81%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
SPNOSPAR NORD BANK A/S
13.976B DKK118.1 DKK−0.08%125.518K1.165.9519.85 DKK3.81%Tài chính
Theo dõi
OSSROSSUR HF
13.744B DKK31.30 DKK−2.80%7.034K0.1732.700.96 DKK+34.00%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
SCHOSCHOUW & CO. A/S
13.716B DKK590 DKK+3.15%26.841K2.2315.5537.95 DKK−15.14%2.62%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
BAVABAVARIAN NORDIC A/S
13.679B DKK176.90 DKK+0.86%823.533K0.9918.659.49 DKK0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
JDANJEUDAN A/S
12.026B DKK228 DKK+5.07%1.647K0.23−14.95 DKK−124.65%1.38%Tài chính
DFDSDFDS A/S
11.992B DKK206.8 DKK−1.05%96.713K0.707.7726.63 DKK−23.98%2.39%Vận chuyển
Sức mua mạnh
STGSCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A/S
10.401B DKK126.7 DKK+1.20%36.854K0.568.0715.70 DKK+9.25%6.59%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
DNORDD/S NORDEN
9.879B DKK302.6 DKK−0.53%120.461K0.923.6283.55 DKK−45.00%3.29%Vận chuyển
Sức mua mạnh
CHEMMCHEMOMETEC A/S
8.106B DKK467.0 DKK+0.26%35.217K0.6556.528.26 DKK+9.55%1.29%Công nghệ Sức khỏe
Mua
UIEUIE PLC
6.639B DKK211 DKK+1.93%7.455K1.7410.9119.35 DKK10.00%Công nghiệp Chế biến
PAAL_BPER AARSLEFF HOLDING A/S B
6.379B DKK340.0 DKK+6.42%56.269K4.003.13%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
NTGNTG NORDIC TRANSPORT GROUP A/S
6.299B DKK287.0 DKK+1.59%11.268K0.9515.3918.64 DKK−3.99%0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
CBRAINCBRAIN A/S
5.917B DKK328.0 DKK+8.43%115.948K1.95103.783.16 DKK+99.39%0.07%Dịch vụ Công nghệ
Bán
VJBAVESTJYSK BANK A/S
5.785B DKK4.75 DKK+1.28%304.821K0.445.600.85 DKK2.35%Tài chính
MATASMATAS A/S
4.391B DKK115.4 DKK+0.17%51.83K0.8719.146.03 DKK−23.83%1.74%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
TIVTIVOLI A/S
4.31B DKK732 DKK−2.92%1.051K1.6566.7410.97 DKK+8.10%0.38%Dịch vụ Khách hàng
SPKSJFSPAREKASSEN SJAELLAND-FYN A/S
3.734B DKK214.5 DKK−1.15%8.608K0.907.3029.37 DKK2.76%Tài chính
NLFSKNILFISK HOLDING A/S
3.418B DKK127.0 DKK+0.79%22.161K0.6013.109.70 DKK−12.92%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
SOLAR_BSOLAR B A/S
2.888B DKK393.0 DKK−0.63%15.476K0.928.3047.36 DKK−47.43%11.38%Dịch vụ Công nghiệp
TRIFORTRIFORK HOLDING AG
2.728B DKK138.0 DKK−0.29%16.093K1.0950.802.72 DKK−78.10%14.69%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
NNITNNIT A/S
2.568B DKK102.2 DKK−1.73%24.82K0.370.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
GUBRAGUBRA A/S
2.537B DKK179.0 DKK+15.11%19.64K1.750.00%Dịch vụ Thương mại
LASPLAN OG SPAR BANK A/S
2.401B DKK690 DKK−0.72%560.365.04136.85 DKK1.44%Tài chính
DABDANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S
2.382B DKK10.80 DKK+0.47%9.852K0.608.631.25 DKK1.71%Tài chính
SPGSP GROUP A/S
2.208B DKK180.8 DKK+0.22%7.645K0.7513.7013.20 DKK−24.00%1.66%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
AOJ_BBRDR. A & O JOHANSEN A/S B
1.954B DKK70.2 DKK+0.29%38.11K0.479.247.59 DKK−36.74%7.50%Dịch vụ Phân phối
BNORDIK_CSEBANKNORDIK P/F
1.718B DKK180.5 DKK+0.28%7.835K2.398.7020.74 DKK14.47%Tài chính
SKJESKJERN BANK A/S
1.604B DKK164.5 DKK−1.20%5.978K1.856.2726.23 DKK1.80%Tài chính
DJURDJURSLANDS BANK A/S
1.466B DKK550 DKK+0.92%1.118K1.496.1889.01 DKK1.83%Tài chính
NORTHMNORTH MEDIA A/S
1.439B DKK71.0 DKK−10.47%62.476K7.014.6115.41 DKK5.04%Dịch vụ Khách hàng
MTHHMT HOJGAARD HOLDING A/S
1.252B DKK161.0 DKK0.00%15.749K1.8415.5210.38 DKK+582.79%0.00%Khách hàng Lâu năm
PARKENPARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S
1.231B DKK125.0 DKK−0.79%2.65K0.457.94%Dịch vụ Khách hàng
GRLAGRONLANDSBANKEN A/S
1.206B DKK670 DKK0.00%1151.727.1094.40 DKK2.99%Tài chính
FYNBKFYNSKE BANK A/S
1.175B DKK155 DKK0.00%1.873K3.588.0719.20 DKK0.86%Tài chính
BOBANG & OLUFSEN A/S
1.144B DKK9.49 DKK−0.84%56.934K0.30−0.24 DKK+78.97%0.00%Khách hàng Lâu năm
Mua
HHH+H INTERNATIONAL A/S
1.11B DKK68.8 DKK−0.43%8.475K0.47−8.27 DKK−139.22%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
FLUG_BFLUGGER GROUP A/S B
1.024B DKK346 DKK−0.57%1780.39−8.38 DKK+36.49%1.44%Công nghiệp Chế biến
GREENHGREEN HYDROGEN SYSTEMS A/S
961.198M DKK5.35 DKK+4.49%365.279K0.840.00%Sản xuất Chế tạo
COLUMCOLUMBUS A/S
954.059M DKK7.34 DKK−0.54%29.459K0.751.69%Dịch vụ Thương mại
HUSCOHUSCOMPAGNIET A/S
941.672M DKK43.40 DKK−0.57%2.212K0.2311.423.80 DKK0.00%Khách hàng Lâu năm
Mua
RTXRTX A/S
812.423M DKK98.4 DKK−3.53%10.063K1.03−0.66 DKK−109.93%0.00%Công nghệ Điện tử
KREKREDITBANKEN A/S
790.54M DKK4700 DKK0.00%942.995.38873.25 DKK1.06%Tài chính
GYLD_AGYLDENDAL A A/S
756.84M DKK1140 DKK−0.87%40.1438.7329.43 DKK−11.63%0.00%Dịch vụ Khách hàng
YOYOORDERYOYO A/S
715.866M DKK7.54 DKK−5.28%51.211K2.49−0.54 DKK0.00%Bán Lẻ
PRIMOFPRIME OFFICE A/S
687.076M DKK182 DKK−1.09%5571.1612.9514.05 DKK−73.76%1.65%Tài chính
FFARMSFIRSTFARMS A/S
646.51M DKK64.0 DKK−1.54%3.02K1.5824.102.66 DKK−69.24%1.46%Công nghiệp Chế biến
BIOPORBIOPORTO A/S
645.418M DKK1.620 DKK−4.71%1.393M1.06−0.21 DKK+6.75%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
LOLBLOLLANDS BANK A/S
631.8M DKK575 DKK−1.71%1480.286.0295.58 DKK0.85%Tài chính
NRDFNORDFYNS BANK A/S
575.001M DKK348 DKK−0.57%2.146K1.356.8350.93 DKK0.00%Tài chính
LUXOR_BLUXOR B A/S
519.75M DKK615 DKK−2.38%1161.6120.0730.65 DKK−71.56%7.94%Tài chính
ASTKASETEK A/S
514.91M DKK5.32 DKK−1.12%195.156K0.490.00%Dịch vụ Công nghiệp
STRINVSTRATEGIC INVESTMENTS A/S
502.89M DKK1.27 DKK0.00%3610.061.57%Hỗn hợp
TCMTCM GROUP A/S
476.332M DKK49.8 DKK+2.68%8290.0816.143.08 DKK−62.32%0.00%Khách hàng Lâu năm
Mua
GABRGABRIEL HOLDING A/S
476.28M DKK252 DKK−0.79%5401.23−5.71 DKK−124.65%0.00%Công nghiệp Chế biến
MNBAMONS BANK A/S
455.63M DKK227 DKK−0.87%1.808K1.135.1544.05 DKK0.87%Tài chính
PARKST_APARK STREET A/S A
415.591M DKK7.70 DKK−1.91%3.548K0.7012.160.63 DKK−74.41%0.00%Tài chính
SHAPESHAPE ROBOTICS A/S
411.789M DKK30.0 DKK+1.01%26.459K0.94−0.37 DKK+75.80%0.00%Sản xuất Chế tạo
CPHCAP_PREF32COPENHAGEN CAPITAL A/S 40% PREF 2032
365.689M DKK8.00 DKK0.00%3020.05−0.17 DKK−120.64%1.85%Tài chính
ESGENNOGIE SOLAR GROUP A/S
362.083M DKK11.40 DKK−1.30%7.365K1.00−0.37 DKK−239.04%0.00%Hỗn hợp
GERHSPGERMAN HIGH STREET PROPERTIES A/S
359.355M DKK118 DKK0.00%6404.74−14.07 DKK−392.21%0.00%Tài chính
PEGPHARMA EQUITY GROUP A/S
353.943M DKK0.344 DKK−0.58%243.693K1.200.00%Tài chính
BIFBRONDBYERNES IF FODBOLD A/S
351.325M DKK0.644 DKK+4.55%303.471K2.02−0.17 DKK+26.94%0.00%Dịch vụ Khách hàng
SKAKOSKAKO A/S
338.6M DKK107 DKK−1.83%2.798K0.9411.789.09 DKK+219.53%4.59%Sản xuất Chế tạo
AQPAQUAPORIN A/S
321.817M DKK28.7 DKK−2.38%1.109K0.320.00%Sản xuất Chế tạo
AGF_BAGF A/S B
297.745M DKK0.650 DKK−1.22%278.402K1.323.780.17 DKK+159.91%0.00%Khách hàng Lâu năm
FEDFAST EJENDOM DANMARK A/S
290.521M DKK110 DKK−2.65%6120.670.00%Tài chính
HARB_BHARBOES BRYGGERI B A/S
283.763M DKK67.2 DKK+0.00%3.546K2.176.949.69 DKK0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
PENNEOPENNEO A/S
282.276M DKK8.48 DKK+2.42%45.351K0.94−0.76 DKK−14.47%0.00%Dịch vụ Công nghệ
EGNETYEGNSINVEST EJD., TYSKLAND A/S
272.376M DKK118 DKK+1.72%1.22K0.49−91.53 DKK−867.85%0.86%Tài chính
RELERELESYS A/S
234.784M DKK4.48 DKK−2.61%9720.15−0.49 DKK0.00%Dịch vụ Công nghệ
CEMATCEMAT A/S
225.365M DKK0.930 DKK+3.10%624.099K4.1822.630.04 DKK−57.54%0.00%Tài chính
SIFSILKEBORG IF INVEST A/S
219.164M DKK22.0 DKK−0.90%70.000.00%Dịch vụ Khách hàng