VESTAS WIND SYSTEMS A/SVESTAS WIND SYSTEMS A/SVESTAS WIND SYSTEMS A/S

VESTAS WIND SYSTEMS A/S

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

VWS nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của VESTAS WIND SYSTEMS A/S trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Thu nhập của VWS trên mỗi cổ phiếu trong quý vừa qua là -0.52 DKK trong khi ước tính là 0.13 DKK, gây bất ngờ đến -514.45%. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 20.05 B DKK mặc dù con số ước tính là 22.38 B DKK. Doanh thu ước tính trên mỗi cổ phiếu trong quý tới là 0.61 DKK còn doanh thu dự kiến sẽ đạt 29.00 B DKK. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của VWS trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Ngày báo cáo mới
Kỳ báo cáo
Dự đoán EPS
Dự báo doanh thu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên