Sản xuất Chế tạo (Khu vực)

15
Cổ phiếu
227.300B
Giá trị vốn hóa thị trường
181.255K
Khối lượng
+1.47%
Thay đổi
+1.70%
Hiệu suất Tháng
+17.03%
Hiệu suất Năm
+2.09%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
AQPAQUAPORIN A/S
90.0DKK2.27%2.0DKK
Sức mua mạnh
3.163K284.67K891.511MDKK
FOMFOM TECHNOLOGIES A/S
42.4DKK−2.08%−0.9DKK
Bán
11.703K496.207K336.827MDKK150.560.29DKK
GJGLUNZ & JENSEN HOLDING A/S
74.0DKK5.71%4.0DKK
Bán
41530.71K134.777MDKK10.606.61DKK106
GREENHGREEN HYDROGEN SYSTEMS A/S
30.70DKK4.24%1.25DKK
Mua
204.113K6.266M2.449BDKK
HOVEHOVE A/S
4.30DKK−3.15%−0.14DKK
Theo dõi
14.05K60.415K
HYDRCTHYDRACT A/S
5.40DKK−3.57%−0.20DKK
Bán
3.778K20.401K117.385MDKK
LEDIBONDLED IBOND INTERNATIONAL A/S
0.950DKK9.20%0.080DKK
Mua
29.895K28.4K22.49MDKK−1.26DKK
NKTNKT A/S
430.6DKK1.32%5.6DKK
Sức mua mạnh
63.855K27.496M18.265BDKK86.034.94DKK424
NLFSKNILFISK HOLDING A/S
141.0DKK3.83%5.2DKK
Mua
14.316K2.019M3.684BDKK12.2911.05DKK4.887K
ODICOODICO A/S
2.34DKK−6.40%−0.16DKK
Bán
27.964K65.436K45.555MDKK29
RBLN_BROBLON B A/S
153.0DKK−0.97%−1.5DKK
Bán
27542.075K276.269MDKK−1.19DKK287
SBSSCANDINAVIAN BRAKE SYSTEMS A/S
12.25DKK−0.81%−0.10DKK
Mua
3.735K45.754K39.609MDKK−41.22DKK
SHAPESHAPE ROBOTICS A/S
24.0DKK2.13%0.5DKK
Mua
15.025K360.6K241.417MDKK−1.55DKK
SKAKOSKAKO A/S
77.0DKK−1.28%−1.0DKK
Mua
15.99K1.231M242.301MDKK
VWSVESTAS WIND SYSTEMS A/S
197.80DKK−0.48%−0.95DKK
Theo dõi
1.647M325.864M200.554BDKK−7.49DKK29.427K